Sonuna lyrics

Songs   2024-07-14 08:51:10

Sonuna lyrics

Ömrümün sonuna sonuna sonuna qədər qal yanımda

Öyrəşmişəm ətrinə qoxuna

Xoş gəldin yanıma yanıma yanıma ünvanıma

Necədə yaraşır adın adıma

Xoşbəxtdəm səninlə

Bunu çox gormə mənə

Aidəm qəlbinə

Dəlisov ətrinə

Dəlisov gözlərinə

Aşiqəm mən sənə

Al ruhumu canımı

Sən təki aç mənə qollarını

Sevgilim al köksümdən canımı

Sən mənim ol, yaşayım romanımı

Ömrümün sonuna sonuna sonuna qədər qal yanımda

Öyrəşmişəm ətrinə qoxuna

Xoş gəldin yanıma yanıma yanıma

Mənim ünvanıma

Necədə yaraşır adın adıma

See more
Zeynəb Həsəni more
  • country:Azerbaijan
  • Languages:Azerbaijani
  • Genre:Pop
  • Official site:https://www.youtube.com/channel/UCrsjpBcXNeBCnEIyY8BEiYg
  • Wiki:https://az.wikipedia.org/wiki/Zeyn%C9%99b_H%C9%99s%C9%99ni
Zeynəb Həsəni Lyrics more
Zeynəb Həsəni Featuring Lyrics more
Excellent Songs recommendation
Popular Songs
Copyright 2023-2024 - www.lyricf.com All Rights Reserved